Zeebad Scheveningen – Louis Bleuler, ca. 1825

2.750