Groningen en Ommelanden – Coenders kaart, ca. 1678