Zeeslag bij Duins – Salomon Savery naar Abraham de Verwer, 1651