Benedenwindse Eilanden – Johannes van Keulen, 1684

1.750