Zuid-Afrika, Kaap de Goede Hoop – Visscher/De Leth, c. 1740