Zeventien Provinciën – Nicolaas Visscher, 1682-1685