Judaica – Poerimfeest in de Portugese synagoge – Bernard Picart, 1738

“La fête de Purim”, kopergravure vervaardigd door B. Bernaerts naar het ontwerp van L.F. du Bourg voor Cérémonies et Coûtumes…

750