Joodse pidjon habeen ceremonie – Bernard Picard, 1725

“Le rachat du premier né” [de lossing van de eerstgeboren zoon], kopergravure vervaardigd in 1725 door Bernard Picard voor “Cérémonies…

325