Winters dorpsgezicht – De la Fontaine Verweij, 1826

650