Zeeslagen bij Barfleur en La Hougue – Jan Luyken, 1694

“Slaan der Fransen uyt t’ Canaal door de Engelse en Hollanders, Anno 1692 den 29 Mey en volgende dagen voorgevallen…

Lees verder

295

Slaan der Fransen uyt t’ Canaal door de Engelse en Hollanders, Anno 1692 den 29 Mey en volgende dagen voorgevallen / Ruineeren der Fransen Oorlog Schepen etc te la Hogue, Cherbourg, Ornay etc.”, ets vervaardigd door Jan Luyken voor “Het leven en bedryf van Willem de Darde Konink van Groot Brittanien” van Lambert van den Bos, uitgegeven in 1694 door Jan Claesz ten Hoorn. Afm. (blad) 19,6 × 26 cm.

We zien de zeeslagen van Barfleur en La Hougue, twee elkaar kort opvolgende zeeslagen in de Negenjarige Oorlog tussen enerzijds de geallieerde vloten van het koninkrijk Engeland en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en anderzijds koninkrijk Frankrijk.

De eerste slag vond op 29 mei 1692 plaats in de buurt van Barfleur; meer gevechten volgden op 4 juni 1692 bij Cherbourg en Saint-Vaast-la-Hougue nabij het Normandische schiereiland Cotentin. Het was de beslissende zeeslag in de Negenjarige Oorlog. De overwinning ging naar de Engelsen en de Nederlanders.

In mei 1692 was de Franse vloot van 44 linieschepen onder admiraal de Tourville, bezig met de voorbereiding van het transport van een invasieleger van Franco-Ierse troepen om de voormalige koning Jacobus II op de Engelse troon te herstellen. De Franse overwinning twee jaar eerder in juni 1690 in de Slag bij Bevesier, had de mogelijkheid geschapen om de geallieerde vloot te vernietigen om daarna een Frans invasieleger in Engeland aan wel te zetten. Tourville trad bij Barfleur de Engels-Nederlandse vloot van 82 schepen, onder de admiraals Russell en Van Almonde, moedig tegemoet. Na een felle maar onbesliste strijd, waarbij vele schepen van beide vechtende partijen beschadigd raakten, staakte Tourville de strijd. In lichte mist probeerde hij gedurende meerdere dagen de in aantal schepen superieure Engels-Nederlandse vloot te ontlopen.

Na afloop van de slagen was de Franse vloot uit elkaar geslagen, vijftien schepen gingen verloren – drie bij Cherbourg en nog eens twaalf bij La Hougue. Op de onderste voorstelling zien we het verbranden van de Franse schepen. De dreiging van een invasie van Engeland was voorbij.

Prijs: Euro 295,-