Amsterdam gezien vanaf de Amstel – Ambrosius Scheevenhuysen, ca. 1700

Profiel van Amsterdam vanaf landzijde. Kopergravure vervaardigd door Ambrosius Scheevenhuysen, uitgegeven ca. 1700. Later met de hand gekleurd en met…

Lees verder

1.250

Profiel van Amsterdam vanaf landzijde. Kopergravure vervaardigd door Ambrosius Scheevenhuysen, uitgegeven ca. 1700. Later met de hand gekleurd en met goud gehoogd. Afm. (druk): 38,7 x 56,6 cm.

Ten zuiden van de huidige Sarphatistraat-Stadhouderskade was de omgeving van Amsterdam zeer landelijk. Er waren tuinen met soms een klein huisje erin, later bouwden rijke Amsterdammers aan de westelijke Amsteloever tientallen buitenplaatsen.

De naam ontleende het etablissement aan de berengevechten die hier in de 17de eeuw werden gehouden. Hiervandaan vertrokken de trekschuiten naar Utrecht; voor de trekschuit naar Muiden en Weesp moest men aan de overkant zijn, bij

Bij deze prent hoort de volgende lofzang op de stad:

Aanschouw de Weereld-Stad, beroemd door alle Volken,
Daar sij met haren Dam den schoonen Amstel schut;
Die haar den naam gaf, welkers faam klinkt door de Wolken.
Vermits haar Schiprijk Y schaft ijdereen sijn nut,
Wie sag oit haers gelijk? Vol prachtige gebouwen.
Daar borgers huijsen vor Paleijsen mogen gaan;
Met wallen schoon bemuurt, die buijten konnen houwen
Al wat met maght of list, haar tegen soekt te staan.
Groot pakhuijs daar men al de schatten op siet hoopen
Van “˜t Oost en Westen, dat den koopman hier verrijkt
Met meerder macht, door al sijn koopen en verkoopen,
Sodat hij menigmaal schier voor geen Vorsten wijkt
Hier woont de Vreijheit Vree, en Welvaart door het bloeien
Van wettigh Rechts-bestier, dat elk het sijne geeft,
En niemand quetst. Mag hare Voorspoed hooger groeien;
Dank het wijs beleijd, dat in ons Raadhuijs leeft.

Literatuur: Catalogus De Vries (1925), nr. 185.

Prijs: Euro 1.250,- (incl. lijst)