Amsterdam, Oosterdok – Frans Buffa & Zn., ca. 1850

“Amsterdam Gezigt op het Oosterdok/Vue du Port Bassin de l’Est.“ Lithografie vervaardigd door Philip Benoist naar een tekening van N.M.J…

Lees verder

650

Amsterdam Gezigt op het Oosterdok/Vue du Port Bassin de l’Est. Lithografie vervaardigd door Philip Benoist naar een tekening van N.M.J Chapuy, uitgegeven omstreeks 1850 te Amsterdam door Frans Buffa en Zonen in de reeks Nieuwe Panorama’s der Stad Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. titel) 31,5 x 43,5 cm.

We zien het Open Havenfront met daarachter het Oosterdok. Rechts de Buitenkant (de tegenwoordige Prins Hendrikkade), langs het Kamperhoofd naar Schreierstoren (vroeger delen van de stadsmuur van Amsterdam) en ingang Geldersekade. Geheel rechts de toegang tot de Oudezijds Kolk.

Het Oosterdok ontstond in 1832 toen door aanleg van de Oosterdoksdam dit deel van het IJ werd afgescheiden en daardoor geen eb en vloed meer kende in het toen nog in open verbinding met de Zuiderzee staande IJ.

In de achtergrond van de voorstelling ligt het Magazijn der Marine. Tot 1795 nog als ’s Lands Zeemagazijn het belangrijkste gebouw van de Admiraliteit van Amsterdam. Dit was een van de vijf Admiraliteitscolleges die zorgden voor bescherming op zee van de koopvaardijvloot en het grondgebied van de Republiek. De oorlogsvloot diende hiertoe te worden uitgerust, bevoorraad en onderhouden. De goederen die hiervoor nodig waren, werden in het magazijn opgeslagen, zoals scheepsbenodigdheden en wapens. Tegenwoordig is hier het Scheepvaartmuseum gehuisvest.

Prijs: Euro 650,-