Somba Opu, Makassar, Sulawesi – François Valentijn, 1724-1726

“Samboepo in ’t verschiet” kopergravure uit François Valentijn’s “Oud en Nieuw Oost-Indien”, gegraveerd door Jan van Braam en uitgegeven te…

Lees verder

350

Samboepo in ’t verschiet” kopergravure uit François Valentijn’s “Oud en Nieuw Oost-Indien”, gegraveerd door Jan van Braam en uitgegeven te Dordrecht door Gerard onder de Linden in 1724-1726. Later met de hand gekleurd. Afm.: 36,1 x 27,4 cm.

Fort Somba Opu was de commerciële hoofdstad van Makassar (Celebes / Sulawesi). In de jaren 1630 vestigden koningen en edelen hun verblijf in Somba Opu, waar ze verbleven in een huis gebouwd op palen. Een aantal vrijstaande huizen bevonden zich aan de achterzijde (oost) en noordzijde van het fort. Ze waren gegroepeerd rondom het koninklijke complex in het zuidwestelijke deel van Somba Opu, dat bestond uit twee enorme houten paleizen, pakhuizen en een moskee. Buiten Fort Somba Opu lagen twee grote markten in het noorden en zuiden, evenals de huizen van de gewone mensen. De wijken van de Portugezen, Indiërs en enkele Europese factorijen bevonden zich langs de noordkust. Somba Opu viel in Nederlandse handen in 1669.

François Valentijn (1666-1726) was een dominee, natuurvorser en schrijver die vooral bekend is om zijn “Oud en Nieuw Oost-Indien”, een geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en haar activiteiten in Oost-Indië. Valentijn’s kaarten behoorden tot de meest nauwkeurige en grootschalige producties over Oost-Indië tot dan toe gepubliceerd. Als officier had Valentijn toegang tot VOC documenten die hij compileerde tot een bijzondere collectie kaarten. Valentijn’s werk is zo superieur aan eerdere kaarten dat de publicatie ervan, gezien het strenge geheimhoudingsbeleid van de VOC voor wat betreft cartografisch materiaal, uitzonderlijk is.

Prijs: Euro 350,-