New York City – Winckelmann & Söhne, 1840er-jaren

VOGELVLUCHT PERSPECTIEF VAN NEW YORK IN DE JAREN 1840 „New-York.“, kleurenlithografie uitgegeven door Winckelmann & Söhne in Berlijn in de…

Lees verder

850

VOGELVLUCHT PERSPECTIEF VAN NEW YORK IN DE JAREN 1840

New-York.“, kleurenlithografie uitgegeven door Winckelmann & Söhne in Berlijn in de jaren 1840. Afm. (incl. tekst) 30 x 35,8 cm.

New York begon de 19e-eeuw als de grootste stad van de Verenigde Staten, met meer dan 60 duizend inwoners en bleef almaar groeien. In 1812 werd de nieuwe City Hall geopend en in de daaropvolgende decennia verhuisden andere instellingen naar de buurt er omheen.

De opening van het Eriekanaal in 1825 stimuleerde de handel. New York was de commerciële metropool van de Verenigde Staten en bereikte ook de top voor wat betreft productie.

De kosmopolitische houding van de stad en de tolerantie voor veel verschillende culturen, moedigden veel verschillende immigrantengroepen aan om zich in de stad te vestigen. Vanaf het einde van de jaren 1840 nam de Ierse immigratie toe door de Ierse Hongersnood (1845-1850) en Duitse immigratie door de revoluties van 1848. Mensen die uit Ierland kwamen waren arm, zonder kennis van hun nieuwe wereld. Eenmaal in de haven aangekomen, boden gewetenloze landheren hun smerige huurkazernes aan die ooit huizen waren geweest voor de New Yorkse middenklasse. Ze woonden bijeen in onhygiënische kamers en de krottenwijken van de stad waren berucht om hun hoge ziektecijfers. Immigranten waren vaak geschoolde arbeiders en ambachtslieden. Duitsers vestigden zich in een nieuwe wijk genaamd “Little Germany” en openden veel winkels waar ze als ambachtslieden werkten. Veel Ierse immigranten waren verantwoordelijk voor de aanleg van de metro en de bouw van wolkenkrabbers.

Rauw, ongereguleerd kapitalisme creëerde midden-, hogere midden- en hogere klassen, maar de behoefte aan mankracht stimuleerde immigratie naar de stad op een ongekende schaal. Met gemengde resultaten. De beroemde ‘smeltkroes’ is ontstaan, waaruit sindsdien velen de American Dream succesvol nastreefden. Van het midden tot het einde van de 19e eeuw waren er armoedige buurten te vinden die sterk contrasteerden met de rijke stukken van Lower Broadway, Washington Square, Gramercy Park en Lafayette Street (rijkdom die later extravaganter zou worden aan de Fifth Avenue) en de smerige krottenwijk van Five Points (bittere armoede die we later aan Lower East Side zouden vinden).

Deze lithografie van New York werd gedrukt als een gespiegeld beeld omdat deze als vue d’optique diende, een perspectivisch aangezicht dat de illusie van diepte geeft wanneer het door een lens en spiegel wordt bekeken.

Prijs: Euro 850,-