Scheveningen – naar Van de Velde, 1790

LA PLAGE DE SCHEVELINGEN Kopergravure vervaardigd rond 1790 door F.B. Lorieux, naar ontwerp van Jacques François Swebach die op zijn…

Lees verder

650

LA PLAGE DE SCHEVELINGEN

Kopergravure vervaardigd rond 1790 door F.B. Lorieux, naar ontwerp van Jacques François Swebach die op zijn beurt een schilderij van Adriaen van de Velde (1636 – 1672) natekende. Later met de hand gekleurd. Afm. (afbeelding) ca.: 23,5 x 33 cm; (lijst) 47 x 53,5 cm.

Adriaen van de Velde’s werken geven gewoonlijk voorstellingen uit het boeren leven weer, tevens was hij bekwaam kustlandschapschilder. Hij registreerde het losse, vrije leven van de boeren standen in een tijd dat de hogere standen weinig om hen gaven en dat het godsdienstige leven afnam. Pieter Brueghel was hem daarin 100 jaar eerder reeds voorgegaan. Van de Velde geeft het stille boerenleven weer en vertelt het verhaal van hun dagelijks bestaan.

Op dit tafereel rijdt een indrukwekkende koets over het vredige strand van Scheveningen met een ruiter op het eerste paard en de voerman die zijn zweep laat knallen. Een van de bedienden rent achter twee jachthonden aan die in het zand spelen. Het is de koets van de jonge Prins van Oranje (Willem III), toekomstig Stadhouder en Koning van Engeland. Het is laag tij, dorpelingen lopen over het strand, kinderen spelen en een garnalenvisser komt terug van de vangst met een groot schepnet. Op de duin het houten ‘Kalhuis’ daarachter de kerktoren van Scheveningen.

Prijs: Euro 650,- (incl. lijst)