Oude Beurs van Rotterdam – Jacob Josephus van Rijckevorsel, ca. 1840

1.250