Utrecht plattegrond – Van Schoonhoven

UTRECHT OPGEMETEN DOOR BEGAAFDE WEESKINDEREN “Platte grond der Stad Utrecht vertonende alle Gragten, Straaten, Steegen, Gangen, Markten, en plaatsen der…

Lees verder

1.750

UTRECHT OPGEMETEN DOOR BEGAAFDE WEESKINDEREN

Platte grond der Stad Utrecht vertonende alle Gragten, Straaten, Steegen, Gangen, Markten, en plaatsen der openbare Gebouwen“, kopergravure uitgegeven door Johannes van Schoonhoven in 1778 in een oplage van 400 exemplaren. Later met de hand gekleurd. Afm. 59,5 x 94 cm.

De kaart is vervaardigd door een drietal weeskinderen uit de Fundatie van Renswoude. Deze 18e-eeuwse instelling, waar begaafde weeskinderen van 15 jaar en ouder hun opleiding kregen is te beschouwen als voorloper van de Middelbare Technische School, waar ook landmeetkundig en cartografisch onderricht gegeven werd. Voor de kaart werd de stad gedurende drie jaar volledig nieuw opgemeten. Reinier Vinkeles maakte de koperplaat met cartouches. In de gang van het gebouw van de Fundatie van Renswoude hangt nog altijd een oorspronkelijk voorontwerp. Het is de eerste kaart van Utrecht die de namen van straten en stegen in een legenda vermeldt, opgesomd in oostelijk, midden en westelijk gedeelte van de stad.

Prijs: Euro 1.750,-