De Achterhoek (Kwartier van Zutphen) – Johannes Janssonius, 1641

HET KWARTIER VAN ZUTPHEN “Comitatus Zutphania”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius in 1641 als deel van diens “Nouveau Theatre du…

Lees verder

HET KWARTIER VAN ZUTPHEN

Comitatus Zutphania”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius in 1641 als deel van diens “Nouveau Theatre du Monde ou Nouvel Atlas”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 46,5 x 56,4 cm.

In de jaren 1557 tot 1559 werd het gebied in kaart gebracht door Christiaan sGrooten. sGrootens kaart van Gelderland stond ook model voor de kaart de Graafschap Zutphen van Janssonius.

We zien het Kleefse gebied bij Huissen en Zevenaar duidelijk begrensd. Isselburg valt binnen de grens van de Graafschap. Er zijn geen belegeringswerken rondom Groenlo getekend. Het gebied van de heerlijkheid Borculo valt na 1615 onder de Graafschap, maar wordt hier nog weergegeven als deel van het Bisdom Münster.

Voor de stad Zutphen bracht de Tachtigjarige Oorlog een moeilijke tijd. In 1572 vond de inname van Zutphen plaats door de zwager van Willem van Oranje. De Spanjaarden werden verdreven, maar namen een half jaar later de stad terug en executeerden honderden inwoners. In 1577 verlieten de Spanjaarden de stad, maar het katholieke stadsbestuur bleef aan. In de zomer van 1579 grepen de protestanten de macht en zetten de roomse bestuurders af. In 1583 kwam Zutphen opnieuw in handen van de Spanjaarden, maar daarna wordt de stad nog twee keer door de Staatsen belegerd. In 1591 veroverde Prins Maurits Zutphen totdat in 1629 een Duits-Spaans leger opnieuw de Veluwe binnenviel en moordend rondging.

Rechtsboven is het stadswapen van Zutphen afgebeeld met daarbovenop de Gravenkroon. Rechtsonder de schaalverdeling van de kaart geflankeerd door gevleugelde engelen met klauwen, er bovenop staat een armillarium als symbool van wijsheid en kennis (van de kaartmaker).

Prijs: VERKOCHT