Amsterdam, Dam – 1660

“Den Dam en Markt tot Amstelredam omtrent het Jaer 1570.” Gravure vervaardigd door Cornelis Dircksz. Boissens rond 1590, uitgegeven door…

Lees verder

Den Dam en Markt tot Amstelredam omtrent het Jaer 1570.” Gravure vervaardigd door Cornelis Dircksz. Boissens rond 1590, uitgegeven door Tobias en Isaac Commelin in hun “Beschryvinge van Amsterdam…” in 1660. Later met de hand gekleurd. Afm. 19,7 × 32,7 cm.

We zien de noordzijde van de Dam, met de weekmarkt voor boter, kaas, eieren en spek. Gezien vanuit de Beurssteeg (de plaats van het tegenwoordige Rokin). Links het oude Stadhuis (afgebrand in 1652), in het midden de Waag (afgebroken in 1808) en links op de achtergrond de Nieuwe Kerk nog geheel omgeven door huizen. Rechts het Damrak, toen het nog water was. (Schepen konden tot 1841 aanmeren bij de Dam om goederen te laden en te lossen.) Rechts vooraan herberg de Witte Leeuw.

Prijs: VERKOCHT