Amsterdam – Pieter Schenk, 1680-1688

“Amsteldaemi Novissima Delineato” [nieuwste weergave van Amsterdam], kopergravure vervaardigd door Petrus Schenk tussen 1680-1688. Later met de hand gekleurd. Afm.:…

Lees verder

Amsteldaemi Novissima Delineato” [nieuwste weergave van Amsterdam], kopergravure vervaardigd door Petrus Schenk tussen 1680-1688. Later met de hand gekleurd. Afm.: 37,5 x 47,5 cm.

Pieter Schenk (1660-1713) droeg de kaart op aan Johannes Hudde, burgemeester van Amsterdam van 1672 tot 1603. Zijn wapen staat links onder naast de plattegrond.

Rond het kaartbeeld zijn putti getekend. Deze houden de gordijnen open en dragen het stadswapen (links) en het stadszegel (rechts). Midden onder het kaartbeeld zien we de stedenmaagd, geflankeerd door onder andere de zeegod Neptunus, handelsgod Mercurius en de riviergod van het IJ. Onder het kaartbeeld een profiel van Amsterdam vanaf de IJ-zijde. Door het grote aantal schepen wordt het zicht op de wal, voor een groot deel, weggenomen. Er zijn alleen kerken en een enkele koepel te herkennen.

We zien op de kaart ook dat de eilanden Marken en Uilenburg volgebouwd zijn. Die eilanden werden destijds vooral bevolkt door Joodse vluchtelingen afkomstig uit Oost-Europa die in Amsterdam een goed heenkomen zochten.

Prijs: VERKOCHT