Antwerpen – Braun en Hogenberg, ca. 1585

“Antverpia“, gravure vervaardigd door Georg Hoefnagel. Gedrukt van twee koperen platen. Uitgegeven te Keulen door Georg Braun en Frans Hogenberg…