Antwerpen – Braun & Hogenberg, 1572

“Antverpia”, kopergravure vervaardigd voor het eerste deel van de “Civitates Urbis Terrarum”, uitgegeven in 1572 (of later) door Georg Braun…

Lees verder

Antverpia”, kopergravure vervaardigd voor het eerste deel van de “Civitates Urbis Terrarum”, uitgegeven in 1572 (of later) door Georg Braun en Frans Hogenberg. In de tijd met de hand gekleurd. Verso Latijnse tekst. Afm. 34 x 47,5 cm.

We zien de stad aan de Schelde in vogelvlucht. In het oog springt de stervormige citadel aan de zuidkant van Antwerpen op de voorgrond, gebouwd door hertog Alva, de stadsgracht en de haven die het welvarende handelscentrum bedient. Het stadscentrum is duidelijk herkenbaar met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (1), het stadhuis (24) erachter met uitzicht op de Grote Markt (13) en de veemarkt (16). De noordelijke toren van de gotische kathedraal is het herkenningspunt van de stad.

De vroegste historische vermeldingen van Antwerpen wijzen op het bestaan van een nederzetting met een centrale functie in het midden van de 7e eeuw. In 1008 kreeg het zijn eigen stadszegel en werd in 1315 een Hanzestad. De koopmansgilden vestigden zich hier en tussen 1347 en 1496 groeide de Antwerpse bevolking van 5.000 naar 50.000, omstreeks 1560 werd het aantal van 100.000 bereikt.

In de 16e eeuw was Antwerpen ook een belangrijk centrum van de kunsten en de thuisbasis van Christoffel Plantijn, de belangrijkste drukker en uitgever ten noorden van de Alpen. De welvarende metropool trok tal van kunstenaars (onder wie Jan Brueghel de Oude, Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck).

Maar ook Antwerpen raakte verwikkeld in de godsdienstoorlogen en in 1585 werd de stad ingenomen door Alexander Farnese, hertog van Parma. Talloze protestantse kooplieden en ambachtslieden werden vervolgens uit de stad verdreven, waardoor het belang van de stad sterk afnam. Op dit vogelvlucht perspectief zien we Antwerpen in de periode kort daarvoor.

In het cartouche rechtsonder wordt de stad beschreven:

Antwerpen is een fraaie en bekende handelsstad in Brabant, die veel bezocht wordt door Duitsers, Fransen, Spanjaarden, Engelsen, Italianen en anderen. In deze stad staan ​​prachtige, enorme publieke en particuliere gebouwen, waaronder in het bijzonder de Onze-Lieve-Vrouwekerk met een hoge stenen toren en het prachtige, mooie stadhuis. De eerbiedwaardige Hanze, de Engelsen en de Portugezen bezitten ook openbare gebouwen waarin de kooplieden hun woningen hebben. In de kerk van Sint-Michiel staat een prachtig monument en graf voor Isabella’s echtgenoot, Karel [de Stoute], hertog van Bourgondië. Op 5 november 1567 werd de enorme stadsmuur gebouwd met imposante fortificaties en bolwerken en omgeven door een grote gracht. Daarbinnen omringen comfortabele huizen, bewoond door de bezetter, een groot plein. In het midden staat een standbeeld van de beroemde hertog Alva, gemaakt van verguld metaal, kostbaar gegoten op bevel van de koning van Spanje. Opgericht ter nagedachtenis aan Fernando Álvarez de Toledo, hertog Alva, door Filips II de opperbevelhebber van de Spaanse Nederlanden, als de trouwste dienaar van de koning, want na het onderdrukken van de opstand en het neerslaan van de opstandelingen handhaafde hij het geloof, de wet en vrede van de provincie.

Prijs: VERKOCHT