Op audiëntie bij de Keizer van China – Franz Xaver Habermann naar Johan Nieuhof, ca. 1780