Op audiëntie bij de Keizer van China – Franz Xaver Habermann naar Johan Nieuhof, ca. 1780

NEDERLANDERS AAN HET CHINESE KEIZERLIJKE HOF “Vue de Pecking – Representation comme on mene un Ambassadeur a l’Audience devant l’Empereur…

Lees verder

NEDERLANDERS AAN HET CHINESE KEIZERLIJKE HOF

Vue de Pecking – Representation comme on mene un Ambassadeur a l’Audience devant l’Empereur de Chine[Voorstelling van hoe een ambassadeur op audiëntie gaat bij de Keizer van China te Beijing]. Kopergravure vervaardigd door Franz Xaver Habermann (1721-1796) naar het ontwerp van Johan Nieuhof, optica prent uitgegeven door de Kaiserlich Franziskische Akademie te Augsburg rond 1780. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (voorstelling) ca. 28 x 42,5 cm.

Johan Nieuhof (1618-1672) werd in 1655 door de gouverneur-generaal van de VOC aangesteld als gezant op een handelsmissie naar het hof van de Chinese keizer. In tegenstelling tot de Ming-keizer, stelde het hoofd van de recentelijk gevestigde Qing-dynastie zijn hof te Peking namelijk wel open voor internationale gezantschappen; een uitgelezen kans voor de VOC.

Het gezantschap wist na een maandenlange, moeizame periode van bemiddelingen en onderhandelingen over eventuele steekpenningen, een audiëntie te verkrijgen bij keizer Shunzhi. Nieuhof bracht de ceremoniële plechtigheden die kwamen kijken bij bezoeken aan het Chinese hof in kaart in zijn Gezantschap Der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie.

Prijs: VERKOCHT