Stadsgezicht – Bartholomeus Johannes van Hove, ca. 1820.