Benedenwindse Eilanden – Johannes van Keulen, 1684

VENEZUELA EN DE BENEDENWINDSE EILANDEN “Pas-kaart vande Zee Kusten van Veneçuela met de Byleggende Eylanden”, kopergravure vervaardigd door Jan Luyken…