Dijkbreuk bij Warder (Noord-Holland) – Noach van der Meer jr., 1775