Nederlandse koopvaardijschepen – naar John Christian Schetky, 1833