England, coastal chart between Plymouth and Portland – Waghenaer, 1584

“Beschrijvinghe der Zeecusten van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen, elcx in heure gedaenten.” Kopergravure uitgegeven bij…

Lees verder

Beschrijvinghe der Zeecusten van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen, elcx in heure gedaenten.” Kopergravure uitgegeven bij Plantijn te Leiden in 1584, als deel van Lucas Jansz. Waghenaers “Spieghel der Zeevaardt”, gegraveerd door Joannes van Doetecum. Verso Nederlandse tekst. Later met de hand gekleurd. Afm.: 33 x 51 cm.

De Spieghel der Zeevaardt is bepalend geweest voor de martieme cartografie. Tot die tijd bestonden er slechts zeemansgidsen met tekst en zeilaanwijzingen voor een beperkt gebied, geïllustreerd met kustprofielen. Waghenaer bracht daar met zijn gedetaillerde paskaarten op uniforme schaal verandering in.

Graveur Johannes van Doetecum versierde de cartouches rijk met architectonische ornamenten, zeeën zitten vol grote en kleine schepen, vissen en zeemonsters, lege plekken in het binnen land zijn gevuld met landerijen. Ook zijn de profielen van de kust afgebeeld, zodat de gebruiker in een oogopslag kon zien met wat voor soort kust hij te maken had.

Price: VERKOCHT