Friesland, Groningen – Abraham Goos, Claes Jansz. Visscher, 1633

BEELDBEPALENDE KAART VAN FRIESLAND EN GRONINGEN “Tabula Frisiae, Groninghae et Territory Embdensis nec non circumjacentium…”, kopergravure vervaardigd door Abraham Goos,…

Lees verder

BEELDBEPALENDE KAART VAN FRIESLAND EN GRONINGEN

Tabula Frisiae, Groninghae et Territory Embdensis nec non circumjacentium…”, kopergravure vervaardigd door Abraham Goos, uitgegeven door Claes Jansz. Visscher (die ook de randversieringen maakte) in 1633. Later met de hand gekleurd. Afm. 47 x 56,5 cm.

We zien het gebied van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Oost-Friesland met in de hoeken afbeeldingen van mensen in de kledij van het oude Friesland (“Veteres Frisy”), Friesland, Groningen en Emden. Aan de boven- en onderrand plattegronden van Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Bolsward, Sneek, IJlst, Sloten, Workum, Stavoren, Groningen en Emden en een aangezicht van Hindelopen.

Deze kaart werd voor het eerst uitgegeven in 1628 en was van grote invloed op de weergave van het noorden van de Nederlanden. Ons exemplaar betreft een tweede staat van de kaart, met als enige wijziging ten opzicht van de eerste staat, dat het jaar van uitgifte werd aangepast.

Als geografisch voorbeeld van het Friese deel, diende een kaart van Adriaan Metius en Gerard Freitag uit 1622 die was gegraveerd door Pieter Feddes. (Maar daar waar de kaart van Feddes primitief was gedecoreerd, werd in de werkplaats van Visscher iets bijzonder fraais gemaakt!) Voor de ommelanden van Groningen, gebruikte Abraham Goos de kaart van Barthold Wicheringe, uitgegeven door Willem Blaeu in 1616. De kleine plattegronden werden vervaardigd naar het voorbeeld van Nicolaes van Geelkercken in het boek van Ubbo Emmius over de geschiedenis van Friesland uit 1616.

Literatuur:

  • Günther Schilder – Monumenta Cartographica Neerlandica, VI 65.2
  • J. Vrederberg-Alink – De kaarten van Groningerland, IV B 2
  • P.J. de Rijke – Hoogtepunten van de Friese cartografie, 037-2

Prijs: VERKOCHT