Friesland – Nicolaes van Geelkercken (Frederik de Wit), 1665