Gerrit Groenewegen – schepen bij een riviermonding