Haarlem en omstreken, Bloemendaal, antieke kaart

“Wandelkaart van Haarlem en omstreken” Lithografie in kleur met inzetkaarten van “Park Duin en Daal te Bloemendaal” en “Haarlemmerhout”, naar…

Lees verder

“Wandelkaart van Haarlem en omstreken”
Lithografie in kleur met inzetkaarten van “Park Duin en Daal te Bloemendaal” en “Haarlemmerhout”, naar het ontwerp van W. Kloeke vervaardigd door Vernhout & Van Sluijters uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink, voor het eerst verschenen in 1898, hier in een vierde druk van rond 1920. Afm.: (druk) 87,5 x 55,5 cm, (lijst) 114,5 x 81 cm.

Vanaf 1893 tot aan zijn pensionering in 1921 was Kloeke “hoofd eener openbare school voor ULO” in Haarlem. Op zijn naam staan diverse atlassen en (schoolwand/)kaarten.

Terwijl in andere Europese steden de inwoners wel twee keer uitkeken voordat ze de stadsgrenzen verlieten werd in de 17de eeuw in het relatief veilige Hollandse platteland rondom Haarlem al eindeloos gewandeld. Vanaf 1795 mocht eenieder gebruikmaken van de Haarlemmerhout. Niet alleen Haarlemmers, maar vooral ook Amsterdammers, die per rijtuig of trekschuit een dagje de Hout deden. Zij werden daartoe aangetrokken door de vele gedichten en prozawerken waarin de Hout werd verheerlijkt met zijn schitterende bomen en prachtige Lindenlaan (tegenwoordig Spanjaardslaan). De laatste 100 jaar heeft de Hout veel van zijn aantrekkelijkheid verloren. In 1961 haalde Haarlem het landelijke nieuws toen de veelbezongen 300 jaar oude lindebomen binnen enkele dagen werden gekapt. Nu slingert het gemotoriseerde verkeer zich over de Paviljoenslaan, de Dreef en de Spanjaardslaan door de Hout richting Zandvoort. Bloemendaal ontwikkelde zich vanaf ca. 1880 tot een forensenplaats, o.a. door de verbetering van de verkeersmiddelen (trein, tram). Er werden nieuwe villawijken gebouwd, met als eerste het in Engelse landschapsstijl ontworpen park “˜Duin en Daal’ (1897/1898) direct ten westen van het Bloemendaalse Park. Bloemendaal ging zijn typisch landelijke karakter verliezen. Getracht werd wel zoveel mogelijk natuurschoon te sparen. Villabouw bedreigde het natuurschoon. Zo werden buitenplaatsen verkaveld en bebouwd. Winkels en werkplaatsen werden geweerd. Pas in 1917 werden kleine woningen gebouwd voor arbeiders en minder welgestelden.

Interessant op de kaart zijn ook de eerste trein- en tramverbindingen naar Zandvoort en Amsterdam. Hoewel kaarten van begin 20ste eeuw relatief jong zijn, waren het gebruiksvoorwerpen en gingen de meeste verloren.

Prijs: VERKOCHT