Heerlijkheid Castricum – antieke kopergravure Covens en Mortier

“DE HEERLYKHYD VAN CASTRICUM“ Deels oudtijds, deels later gekleurde kopergravure uitgegeven in 1737 te Amsterdam door Johannes Covens en Cornelis…

Lees verder

DE HEERLYKHYD VAN CASTRICUM“

Deels oudtijds, deels later gekleurde kopergravure uitgegeven in 1737 te Amsterdam door Johannes Covens en Cornelis Mortier. Afm.: 62 x 89 cm.

De putti links tonen het wapen van Castricum. Rechts op de banderol de vermelding van de kartograaf: “Gemeeten door I. Rollerus“. Rechtsboven een grote cartouche in de vorm van een baldakijn met daarin bovenaan het wapen van de opdrachtgever Lieve Geelvinck, onderaan in de cartouche het uitgeversimpressum en de datering, voorafgegaan door de opdracht aan Lieve Geelvinck, de Heer van Castricum. Het is vrijwel zeker dat de kostbare productie van de kaart ook voor diens rekening kwam. De kaart is gegraveerd door J. Punt (midden onderaan vermeld).

Bijzonder is dat deze kaart één van de eerste is in dit grote dubbelfolioformaat die van één koperplaat is gedrukt.

Het bestuur van Amsterdam werd in de tijd dat kaart werd uitgegeven gevormd door vier burgemeesters, waarvan Mr. Lieve Geelvinck in die periode veelal het voorzitterschap bekleedde. Hij was daarmee een van de machtigste mannen van de Republiek. Zo vertegenwoordigde hij de Staten van Holland bij het huwelijk van prins Willem IV van Oranje met prinses Anna van Hannover uit het Engelse Koningshuis.

Mr. Lieve Geelvinck was een zeer vermogend man en woonde met zijn gezin en 7 dienstboden in een groot patriciërshuis op de Herengracht. Hij was ook voor Castricum een belangrijk man, hij was er ambachtsheer (dwz regent met bevoegdheid tot rechtspraak). Door zijn grootvader Cornelis Geelvinck was de ambachtsheerlijkheid Castricum in 1664 in het bezit gekomen van de machtige familie Geelvinck. Door vererving kwam de heerlijkheid op naam van Lieve Geelvinck, die bijzonder trots was op het voeren van de titel “Heer van Castricum” en ook zo aangesproken wenste worden. In zijn familiewapen voerde hij het gemeentewapen van Castricum. De prachtige kaart met rijke versiering is een onderstreping van de positie van de Geelvincks.

De kaart omvat het grondgebied van de Heerlijkheid Castricum. Dit betekent dat we de voormalige Vrije Heerlijkheid Bakkum, toen gelegen ten noorden van de huidige Zeeweg en nog niet deel uitmakend van Castricum, hier niet op vinden. Op de kaart zijn de vijf woonbuurten met huizen en boerderijen aangegeven. De woonbuurten heetten toen: Kerkbuurt, Kleibroek aan Duin, Noordt Endt, Oosterbuurt en Heemstee. Op de kaart zijn ook nadrukkelijk de ruïnes van het voormalige kasteel Kronenburg te vinden, die bezit waren van Lieve Geelvinck.

Bijzonder fraai exemplaar van deze zeldzame kaart.

Prijs: VERKOCHT