Hoogheemraadschap Rijnland – Johannes Dou + Melchior Bolstra, 1746