Vermaeckelyckheden van de Hollanders op het ijs – Jan Nicolas de Parival, 1697