Kaap de Goede Hoop – François Valentijn, 1724-1726