Loofhuttenfeest – Caspar Philips Jacobsz. naar Pieter Wagenaar, 1782