Maasmonding, haven Rotterdam – Johannes van Keulen, 1681