Nederlandse oorlogsbodem – Cornelis Kribber, ca. 1760

“Nieuwe tafel voor alle Lief hebbers en Zeevaarende Persoonen vertoonende een Oorloghs-schip met al ’t Touwerk als meede eeen door…

Lees verder

Nieuwe tafel voor alle Lief hebbers en Zeevaarende Persoonen vertoonende een Oorloghs-schip met al ’t Touwerk als meede eeen door gesnede schip van voore, van achteren en Booten Sloepen en Cameele etc. en verdere gereetschappe daar toebehoorende.”  Kopergravure uitgegeven te Utrecht door Cornelis Kribber ca. 1760. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca. 50 x 59 cm.

Aanzichten en een verticale langsdoorsnede van een Nederlands galjoen met 96 kanons [“kanonnen” voor landrotten], een driedeks oorlogsschip, “het volmaakte schip” met vol tuigage. Om de afbeeldingen van de schepen heen staan verschillende scheepsmodellen, het hakkebord van een admiraalsschip met het wapen van Amsterdam, een sloep, boot, proportie passer, scheepskameel, peilkompas, zeekompas, equinoctiaal kompas, een nachtwijzer en een kompasroos. Ook de hiërarchie aan boord wordt nauwgezet opgesomd, van de hoogste officier (Admiraal-Generaal) tot de laagste bediende (soldaten).

Prijs: VERKOCHT