Oosterdoksluizen Amsterdam – 1832

OOSTERDOKSLUIZEN AMSTERDAM “Plattegrond en opstand teekeningen van de in den jaren 1829, 1830 en 1831 nieuw gebouwde Oostelijke Doksluizen te…

Lees verder

OOSTERDOKSLUIZEN AMSTERDAM

Plattegrond en opstand teekeningen van de in den jaren 1829, 1830 en 1831 nieuw gebouwde Oostelijke Doksluizen te Amsterdam, waaraan Z.K.H. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk oudsten zoon van Z.K.H. den Prins van Oranje de eerste steen plegtig is gelegd geworden en feestelijk is geopend door Z.M. Korvet van Speyck, op den 5den mei 1832.” Kopergravure vervaardigd door Daniel Veelwaard en Zoon, verschenen ter gelegenheid van de opening van de Oosterdoksluizen in 1832. Later met de hand gekleurd. Afm. 89 x 69 cm.

Door aanslibbing van het IJ was de Amsterdamse haven eind 18de eeuw steeds minder goed bereikbaar geworden hetgeen zorgde voor economische terugval. Tussen 1817-1824 werd het Groot Noordhollandsch Kanaal aangelegd, een waterweg van Amsterdam naar Den Helder. Om dat kanaal beter te laten functioneren moest er een dam in de mond van het IJ gelegd worden, zeer tegen de zin van Amsterdam. Als lapmiddel om het havenfront open te laten, werd in de afdamming in 1832 het Oosterdok en in 1834 het Westerdok middels sluizen opengesteld. Het Noordhollandsch Kanaal blijkt binnen een paar decennia al te klein, waarop wordt begonnen met de aanleg van het Noordzeekanaal.

In 1907 werd besloten de hier afgebeelde sluizen te verruimen omdat moderne schepen er niet meer doorheen pasten.

Prijs: VERKOCHT