Oudeschild, Texel – Theodorus de Roode naar Pieter van Cuyck, 1759