Plattegrond van Amsterdam – Covens en Mortier, ca. 1722

“Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineato.” Plattegrond van amsterdam met uitgebreide legenda en gezicht vanaf het IJ. Met de…

Lees verder

Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineato.” Plattegrond van amsterdam met uitgebreide legenda en gezicht vanaf het IJ. Met de hand gekleurde kopergravure, omstreeks 1722 uitgegeven door Covens en Mortier. Afmetingen (prent) 49 x 58 cm. Kwalitatief hoogwaardig gelijst.

Amsterdam groeit sterk in de 17e en 18e eeuw. Verschillende uitgevers spelen hierop in en er verschijnt om de zoveel jaar een nieuwe plattegrond. Het laten maken van een geheel nieuw kaartbeeld is kostbaar evenals het graveerwerk en vaak werden daarom de koperen platen, die voor eerdere uitgave reeds hadden gediend, hergebruikt. Ze werden waar nodig gecorrigeerd en bijgewerkt.

Deze plattegrond, in dit geval uitgegeven door Covens en Mortier, was door hen al een paar jaar eerder op de markt gebracht. Daarvoor, in 1622 werd het ontwerp al eens gebruikt door Nicolaes Visscher. Telkens staan er nieuwe gebouwen op en veranderen stukken stad.

In 1721, startte Cornelis Mortier (1699-1783) een uitgeverij met zijn zwager Johannes Covens (1697-1774). Onder de naam Covens & Mortier zetten zij het werk van vader Pieter Mortier (actief vanaf 1685) voort. In 1774 werd Johannes Covens opgevolgd door zijn zoon, Johannes Covens Jr. (1772-1794). Toen ook Corneille Mortier in 1783 en uiteindelijk Johannes Jr. in 1794 overleed, nam Johannes’ zoon Cornelis de firma over onder de naam Mortier, Covens & Zoon. Tenslotte werd Cornelis opgevolgd door diens zoon Cornelis Johannes Covens (1806-1890). De firma werd in 1866 opgeheven.

Het Amsterdamse uitgevershuis Covens & Mortier was in kwantitatief opzicht de grootste kaartenhandel van zijn tijd. Op haast industriële wijze bracht Covens & Mortier duizenden cartografische uitgaven op de markt. De diverse firmanten waren vrijwel zonder uitzondering begiftigd met een groot commercieel talent. Massaal kopieerde men bijvoorbeeld toentertijd moderne buitenlandse kaarten. Deze kaarten werden vervolgens voor een goedkopere prijs dan de originelen over heel Europa verspreid. Ook liet Covens & Mortier oude 17de-eeuwse Nederlandse koperplaten namaken. Zo bereikte men met minimale investeringen een maximaal rendement.

Referentie: Catalogus van Amsterdamse plattegronden, door A.E. d’Ailly (1934), nr. 262.

Prijs: VERKOCHT