Smak (schip) – Joseph Sipkes, 1831

“Smak – ruimschoots zeilende” aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1831”. Afm. ca.…

Lees verder

Smak – ruimschoots zeilende” aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1831”. Afm. ca. 11,5 x 14,5 cm. (In lijst: 29,5 x 34 cm)

De smak was een licht vaartuig voor kustvaart. De meeste smakken konden circa 60 ton last aan boord nemen, maar de grootste exemplaren konden tot 200 ton vervoeren. De romp was voor- en achteraan rond, de bodem was nogal plat. Net zoals vele Nederlandse schepen was een smak voorzien van twee zijzwaarden. Het schip had een klein roefje met schippershut, bemanningsverblijf en kombuis.

Smakken waren meestal tweemasters met een grote fokkenmast en een kleinere druilmast. Smakken droegen oorspronkelijk sprietzeilen op beide masten, maar later werden steeds vaker gaffelzeilen gebruikt. De fokkenmast met spriet of gaffel droeg het grootzeil en soms ook het topzeil bovenaan en stagfok. De boegspriet werd gebruikt om twee kluivers te voeren. De druilmast droeg één druil. Doordat de druilmast vlak voor de achtersteven stond, stak de druil achter het vaartuig uit. De schoot van de druil liep via de papegaaistok.

Van marineschilder Joseph Sipkes (1787-1852) is weinig meer bekend dan dat hij in Amsterdam werkzaam was aan het begin van de 19de-eeuw. Naast een aantal werken in olieverf, aquarelleerde hij prachtige scheepsportretten.

Prijs: VERKOCHT