Spotprent op het lot van de boer – Dancker Danckerts naar Adriaen van de Venne, ca. 1650