Hollandse vermaken in de twaalf maanden – Jan Caspar Philips, ca. 1750