Utrecht – Johann Friedrich Probst, ca. 1750

UTRECHT IN EEN TIJD VAN ECONOMISCHE LUWTE Gravure naar het ontwerp van Friedrich Bernhard Werner, gedrukt van twee koperplaten en…