WIC forten (Senegal) – Olfert Dapper, 1688

FORTEN VAN DE WEST INDISCHE COMPAGNIE, CENTRUM VOOR DE SLAVENHANDEL “Fort Nassou van binnen met Oranje op ’t Eilant Goeree”,…

Lees verder

FORTEN VAN DE WEST INDISCHE COMPAGNIE, CENTRUM VOOR DE SLAVENHANDEL

Fort Nassou van binnen met Oranje op ’t Eilant Goeree”, kopergravure vervaardigd voor de “Naukeurige Beschrijvingen der Afrikaensche gewesten (…)”, van de hand van Olfert Dapper uitgegeven te Amsterdam 1688. Afm. ca. 24,5 x 34 cm.

Het eiland Gorée voor de kust van Senegal tegenover Dakar, werd in de 15e eeuw ontdekt door de Portugezen. In 1617 werd het gekoloniseerd door de Nederlanders, de West-Indische Compagnie (WIC) had het van Koning Biram van de Kaap Verdische Eilanden geschonken gekregen. De Nederlanders vernoemden het naar het Zuid-Hollandse voormalige eiland Goeree. De WIC bouwde twee forten op het eiland: Fort Nassau op de heuvel en Fort Oranje. Daer leggen heden op dit eilant twee Forten of Krijgs-vestingen, het een aen het Noord-West-eind, op eenen hogen bergh, tamelijk sterk en gemetselt met dicht gevoegde stenen; het ander om laegh aen strant, het Fort Nassou genaemt, daar niet dan met boten en sloepen te landen is. Het Fort aen strant is groter, dan het bovenste, en begrijpt een Pak-huis, voor de Koopmanschappen en verscheidene woonplaetsen voor de krijgsknechten, en andere luiden in dienst van de Neerlantsche West-indische Kompagnie. De forten maakten deel uit van de zgn. Bovenkust, de forten en factorijen die de West-Indische Compagnie had in het huidige Senegal. Het voornaamste doel van deze handelsposten was het ronselen van slaven die naar Amerika verscheept zouden worden. Het bestuur van het gebied zat op Gorée.

De Nederlanders verloren het eiland aan Engeland in 1663. Het jaar daarop heroverde Michiel de Ruyter het. In 1677 kwam het eiland in Franse handen. In 1758 werd het weer Engels. Later kwamen de Fransen terug en voegden het bij hun kolonie Senegal, tot de onafhankelijkheid van Senegal in 1960.

Van de 15e tot de 19e eeuw was Gorée het grootste centrum van de slavenhandel aan de Afrikaanse kust. Vanuit hier werden door de Portugezen, de Nederlanders, de Engelsen en de Fransen tientallen miljoenen slaven naar Amerika verscheept, maar op de gravure van de forten is geen slaaf te bekennen…

Prijs: VERKOCHT