Windhandel kaartspel – 1720

“Pasquins WINDKAART op de WINDNEGOTIE van ‘t Jaar 1720.“ Kopergravures, 2e staat (van 2), later met de hand gekleurd. Compleet…