Wintergezicht Zwolle – Gerrit Grasdorp, ca. 1700

IJSVERMAAK OP HET ZWARTE WATER BIJ ZWOLLE Tekening in pen en gewassen inkt van de hand van Gerrit Grasdorp. Afm…

Lees verder

IJSVERMAAK OP HET ZWARTE WATER BIJ ZWOLLE

Tekening in pen en gewassen inkt van de hand van Gerrit Grasdorp. Afm (papier) 21,2 x 34,2 cm. Van Grasdorp is weinig meer bekend dan dat hij gedoopt is in 1659 en in armoede in 1716 is gestorven. Hij stamt uit een Zwolse kunstenaarsfamilie en moet van zijn 17 jaar oudere halfbroer Jan les hebben gehad. Van Gerrit zijn gezichten op Zwolle en enkele ijsscénes bekend. Er bevinden zich tekeningen van Gerrit in het Overijssels Museum, Rijksprentenkabinet en Atlas van Stolk.

We zien hier Zwolle vanuit het noorden, vanaf het Zwarte Water met in de achtergrond de “Peperbus” (Onze-Lieve-Vrouwetoren) en rechts daarvan de Sassenpoort, geheel rechts een voorloper van de Herstelder molen aan de tegenwoordige Eekwal op het bolwerk.

In de tweede helft van de 17de eeuw werd de positie van Zwolle als streekcentrum versterkt, mede doordat Deventer terugviel. In de handel tussen Amsterdam en Duitsland speelde de stad een belangrijk rol. De nijverheid bloeide in de 18de eeuw dankzij de zout- en zeepziederijen en de verwerking van suiker, tabak en koffie. In de winter was de stad voor de scheepvaart onbereikbaar en was er minder werk. De mensen hadden tijd om te schaatsen.

Prijs: VERKOCHT