Groningen en Ommelanden – Coenders kaart, ca. 1678

18.500